3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

یک تیم مشترک از محققان موسسه تحقیقاتی ( SFI (AMBER; Dublin, Republic of Ireland  و مرکز تحقیقاتی زیست پزشکی (Trinity (Trinity College Dublin ,Republic of Ireland پلت‌فرم جدیدی به منظور احیای بافت استخوان توسعه داده‌اند.

علی‌رغم پیشرفت‌های زیادی که در حوزه پزشکی بازساختی صورت گرفته است، هم‌چنان دسترسی موضعی و رهایش کنترل شده فاکتورهای شیمیایی برای رشد بافت با محدودیت روبه‌رو است.

این تیم با استفاده از جوهرزیستی خود که از تولید بافت استخوان و رگ‌های خونی پشتیبانی می‌کند، یک سیستم بهینه و کنترل شده برای رشد و بازسازی استخوان ایجاد کرده و آن را مورد مطالعات بالینی قرار داده‌اند.

در این پژوهش با تمرکز بر رهایش کنترل ‌شده‌ی فاکتور رشد، یک جوهر زیستی حاوی فاکتور رشد توسعه داده شده است و نتایج حاصل از این پژوهش در ژورنال Science Advances به چاپ رسیده است.

این جوهر زیستی بر پایه‌ی آلژینات اصلاح شده با   ( RGD g-irradiated alginate  )  متیل سلولز، محیط کشت حاوی سرم است که با استفاده از محلول کلسیم سولفات کراس‌لینک می‌شود. علاوه بر این جوهرزیستی محرک استخوان‌زایی حاوی ماده لاپونیت و فاکتور رشد BMP-2 و جوهرزیستی محرک رگ‌زایی حاوی نانوذره هیدروکسی‌آپاتیت و فاکتور رشد VEGF است.

به نقل از دکتر Freeman از دانشگاه پزشکی هاروارد، این تحقیق نشان دهندهی پتانسیل پرینت فاکتورهای رشد به عنوان یک روش درمانی در احیای کنترل شده بافت است. دراین روش با غلبه بر بسیاری از چالش‌های سلول درمانی، فاکتورهای لازم برای بازسازی بافت به صورت موضعی و کنترل شده به جای استفاده از ایمپلنت یا تزریق حجم زیادی از فاکتور رشد برای القای احیای بافت، در اختیار بدن قرار می‌گیرد.

شکل ۱ ) تصویر شماتیک داربست پرینت شده، طراحی ساخت (قطر ۴ میلی متر، ارتفاع ۵ میلی متر).

 

شکل ۲ ) (A) تصویر شماتیک از گروه‌های آزمایشی پرینت سه بعدی. (B) حجم کل استخوان در محل ضایعه پس از پیوند نسبت به زمان. (C) حجم کل عروق پس از دو هفته پیوند درون تنی.

 

منبع:
https://www.3dmednet.com/novel-bioprinting-platform-supports-bone-regeneration/
Freeman FE, Pitacco P, van Dommelen LHA et al. 3D bioprinting spatiotemporally defined patterns of growth factors to tightly control tissue regeneration. Science Advances. 6(33), eabb5093. (2020);
مطالب مرتبط