3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

این همایش به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. این همایش بستری برای شناسایی تیم ها و شرکت های فعال در این زمینه بود. علاوه بر نمایشگاه در حاشیه این همایش که شرکت های پرینتر ساز و اسکنر ساز به همراه نمونه های چاپ شده خود شرکت کرده بودند، سخنرانی های علمی نیز برقرار بود. جناب آقای مهندس نعیمی پور از اعضای پژوهشگاه ابن سینا و همکار علمی شرکت امیدآفرینان مهندسی شریف نیز در روز پایانی به ایراد سخنرانی در خصوص بایوپرینترها و چاپ زیستی سخنرانی نمودند.

در نهایت می توان گفت، فضای آشنایی حاصل شده در این همایش مغتنم بود و به همکاری های آتی میان نیروهای متخصص خواهد انجامید. در نهایت مراسم اختتامیه با اهداء جوایز به بهترین چاپگرهای ایرانی پایان یافت.

مطالب مرتبط