3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده به عنوان اولین ارائه دهنده تجاری چاپگرهای سه بعدی زیستی، با حمایت مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی اقدام به برگزاری نخستین رویداد چاپ زیستی در کشور نموده است. هدف از برگزاری این رویداد گسترش هر چه بیشتر چاپ زیستی در کشور و آشنایی با پتانسیل های موجود جهت بهره برداری و تجاری سازی فناوری های مرتبط با آن است.

افتتاحیه این رویداد روز پنجشنبه ۲۲ آذرماه در محل مرکز راهبردی فناوری های همگرا و با حضور نمایندگان تمامی تیم ها در برگزار گردید. در این دیدار صمیمانه تیم ها به معرفی اعضای تیم پرداختند. هر یک از تیم ها پیش از رویداد افتتاحیه ایده خلاقانه خود در جهت استفاده از چاپ زیستی به منظور کاربردهای خاص پزشکی را بیان نموده و در این رویداد به صورت حضوری ایده خود را تشریح کردند. نکته جالب در رویداد افتتاحیه وجود ایده های مختلف از حوزه های مختلف پزشکی بازساختی، مهندسی بافت و داروسازی بود که مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

فاز عملیاتی این رویداد به فضل خدا، از ۱۵ دی ماه آغاز خواهد شد که در آن تیم ها به اجرایی کردن ایده خود با چاپگرهای زیستی شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده می پردازند.

 

 

 

مطالب مرتبط