3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
نوآوری استفاده شده توسط گروه تحقیقاتی برزیلی از دانشگاه سائوپائولو و مرکز تحقیقاتی سلول ­های بنیادی و ژنوم منجر به ایجاد بافت کبدی در آزمایشگاه بعد از گذر تنها ۹۰ روز شد. امید است که بتوان از این فناوری در آینده­ای نزدیک به عنوان جایگزین پیوند عضو استفاده کرد.
قسمت نوآورانه این پژوهش مربوط به نحوه قرارگیری سلول­ ها در جوهر زیستی مورد استفاده برای چاپ است. یکی از مشکلات اساسی محققان در مسیر چاپ بافت­ های زنده کاهش تدریجی تماس سلول­ ها و در نتیجه از بین رفتن عملکرد بافت چاپ شده می ­باشد. در روش ­های مرسوم ایجاد جوهر حاوی سلول، محلولی حاوی سلول­ ها با جوهر مخلوط می ­شود و همین امر باعث می­ شود تا سلول­ ها به صورت انفرادی  و بدون تماس مناسب در جوهر قرار گیرند. در این پژوهش، به جای قرار دادن سلول­ ها به صورت مجزا درون جوهر زیستی، از اسفرویدهایی از سلول ­ها استفاده شد که موجب افزایش زمان عملکرد بافت می ­گردید.

 

ابتدا، سلول ­های خونی استحصال شده از سه داوطلب به منظور ایجاد سلول­ های بنیادی پرتوان بازبرنامه ­ریزی شدند. مرحله بعد ایجاد اسفرویدهای سلولی است که از طریق همزدن سلول­ های بنیادی میسر شد. در این مرحله به صورت همزمان فرایند تمایز نیز انجام شد و سلول ­های بافت کبدی ایجاد گردید. در مرحله بعد، اسفرویدهای ایجاد شده با جوهر زیستی مخلوط شده و چاپ شدند که طی ۱۸ روز از کشت به بافت بالغ تبدیل شدند. عملکرد این ساختارها در مقایسه با نمونه ­های به دست آمده از سلول­ های انفرادی بالاتر بود و مارکرهای مربوط به عملکرد کبدی در این نمونه ­ها کاهش نیافت.
به گفته این محققان، فرایند استحصال سلول از بدن بیمار تا ایجاد یک بافت کبدی مناسب فقط ۹۰ روز طول می ­کشد. اگرچه این مطالعه در مورد بافت کبد به صورت مینیاتوری انجام شده است؛ از این تکنیک می­توان در آینده برای ایجاد انواع دیگر بافت یا ارگان استفاده کرد.
منبع
مطالب مرتبط