3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

معرفی محصول:

جوهر زیستیAllGBone© ، محصول تجاری منحصر به فرد شرکت امیدآفرینان است که از محیط خارج سلولی (ECM)  بافت استخوان انسانی در ترکیب با پلیمرهای طبیعی، زیست‌سازگار و زیست تخریب‌پذیر تهیه شده است. این آلوگرفت استخوانی، خواص تحریک استخوان سازی (Osteoinduction) و هدایت رشد استخوان(Osteoconduction)  بسیار بالایی دارد و به دلیل دارا بودن پروتئین‌ها و فاکتورهای رشد مخصوص استخوان، درترمیم بافت استخوان آسیب دیده، بیان، تمایز و رشد سلول‌های جدید نقش بسیار مهمی دارد.