باتوجه به اینکه فناوری چاپ زیستی سه بعدی نوظهور است و به تازگی توجه متخصصان حوزه های پزشکی، مهندسی بافت، داروسازی و … را به خود جلب نموده، شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده بر آن است تا با ارایه مشاوره علمی و فنی و همچنین انتقال تجربیات، به علاقمندان این حوزه یاری رساند تا در حداقل زمان و با صرف کمترین هزینه، پژوهش ها و آزمایش هایمورد نظر خود را طراحی و اجرا کنند.

حوزه های مشاوره:

  • طراحی و ایجاد سازه های مرتبط با چاپ زیستی
  • کنترل کیفی فراورده های چاپ زیستی
  • ارایه مشاوره به محققان جهت ارتقا کیفیت پژوهش های مرتبط با چاپ زیستی
  • ایجاد ارتباط و تعامل بهینه با محققان در حوزه زیست مواد پیشرفته
  • طراحی و ایجاد پروژه های مرتبط با چاپ زیستی
  • طراحی و تدوین و اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور
  • مشاوره برای راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی