باتوجه به اینکه تکنولوژی چاپ زیستی سه بعدی، فناوری نوظهوری است و به تازگی توجه دست اندرکاران رشته های پزشکی، مهندسی بافت، آزمایشگاه ها و … را به خود جلب نموده، شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده بر آن است تا علاقمندان را با ارایه مشاوره و اطلاعات و تجربیات خود کمک کند که در حداقل زمان با صرف کمترین هزینه، پژوهش ها و آزمایش هایی متناسب با استانداردهای علمی داشته باشند.

حوزه های مشاوره:

  • طراحی و ایجاد سازه های مرتبط با چاپ زیستی
  • کنترل کیفی فراورده های چاپ زیستی
  • ارایه مشاوره به محققان جهت ارتقا کیفیت پژوهش های مرتبط با چاپ زیستی
  • ایجاد ارتباط و تعامل بهینه با محققان در حوزه بیومواد با سازه های مربوطه
  • طراحی و ایجاد پروژه های مرتبط با چاپ زیستی
  • طراحی و تدوین و اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور
  • مشاوره برای راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی
  • لیست پیشنهادی برای خرید مصرفی