چاپ زیستی سه بعدی به عنوان راهکاری جهت تولید بافت های زنده و قابل پیوند به شمار می­ رود که به زودی جایگزین بسیاری از روش های مرسوم پزشکی می ­شود. از این رو با ظهور این فناوری، شاهد ایجاد شرکت ­ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری هستیم که با اتکا به این فناوری در صدد ایجاد بافت ها و اندام های انسانی هستند. شرکت امید آفرینان مهندسی آینده به عنوان تنها شرکت ایرانی با تسلط به تکنولوژی ساخت دستگاه چاپگر زیستی، روش های اختصاصی چاپ، توسعه جوهرهای زیستی، فراهم آوری امکانات کشت و آزمون نمونه­ های سلولی، آماده ارائه خدمت به شرکت­های فناور و مراکز تحقیقاتی می باشد.

شما می توانید از طریق فرم زیر جهت ارائه این خدمات درخواست خود را ارسال کنید.