3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

معرفی محصول:

جوهر GelMA© یک جوهر زیستی مبتنی بر ژلاتین است که به واسطه دارا بودن خواص مشابه ماتریکس خارج سلولی از رشد و تکثیر سلول‌ها حمایت می‎‌کند. از گروه‌های عاملی متاکریلویل در این جوهر زیستی برای کنترل پارامترهای فیزیکی هیدروژل مانند اندازه منافذ، میزان تورم و تخریب استفاده شده است. جوهر زیستی GelMA©، در حضور آغازگر نوری و تابش اشعه‌ی UV کراس‌لینک می‌شود.