3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

جوهر زیستی Osteoink©

  جوهر زیستی Osteoink© کامپوزیتی متشکل از مواد معدنی موجود در استخوان و دندان می‌باشد. خواص مکانیکی عالی و زیست‌ تخریب پذیری قابل تنظیم این جوهر زیستی، آن را به گزینه‌ای مناسب جهت چاپ زیستی سه بعدی بافت‌های سخت مبدل کرده است. حضور مولفه‌ی معدنی در این کامپوزیت، همچنین باعث بهبود فعالیت زیستی آن و قابلیت هدایت رشد استخوان در داربست‌های چاپ شده می‌شود. Osteoink© ماتریس خارج سلولی طبیعی بافت استخوان را شبیه‌سازی می‌کند و تکثیر و تمایز سلولی را تشویق می‌کند.

 

کاتالوگ شرکت کاتالوگ محصول

تصویر: جوهر زیستی Osteoink©