فناوری ملی چاپ سه بعدی زیستی

انواع مختلفی از مواد زمینه ای به عنوان داربست در چاپ سلولی به کار گرفته می شود که عمده این مواد پلیمرها می باشند. چاپگر پیشگام توانایی چاپ انواع مواد زمینه ای عادی و ترموپلاستیک را دارد و در این زمینه توانسته ایم با استفاده از آن طیفی از مواد موجود را با هندسه مطلوب چاپ نماییم. در این پست ها به معرفی مواد چاپ شده می پردازیم.

در چاپ دوگانه مهم آن است که بتوان مواد زمینه ای را به عنوان محافظ در اطراف قرار داده و ژل های زیستی را در درون آن قرار داد. در نمونه زیر ژله خوراکی(با خواصی شبیه ژلهای زیستی) به همراه پلی یورتان به صورت همزمان چاپ شده است که توانایی های چاپگر پیشگام را به نمایش می گذارد.

مطالب مرتبط