3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

روز پایانی نمایشگاه نیز بازدیدکنندگان خاص خود را داشت و تعداد افراد علاقمند نیز افزایش چشمگیری داشت. از بازدید کنندگان روز پایانی می توان به دکتر اسبری مدیرعامل شرکت زیست سپر انسانی شیوا، دکتر صابری معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری پردیس، دکتر مرتضی فتحی پور استاد دانشکده برق دانشگاه تهران و دکتر ابوالفتحی استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر اشاره کرد.

 

امیدواریم بتوان بستر همکاریهای بیشتر را در حوزه زیستی فراهم نمود.

مطالب مرتبط