فناوری ملی چاپ سه بعدی زیستی

نمایشگاه با سخنرانی دکتر ستاری از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز گردید. غرفه شرکت امیدآفرینان مهندسی شریف در سالن خلیج فارس طبقه دوم شماره ۱۳ واقع است.

از بازدیدکنندگان شاخص امروز می توان به جناب آقای دکتر سلطانی و جناب آقای دکتر سرکار، جناب آقای دکتر میرباقری و جناب آقای دکتر اسدی فرد دبیر اجرایی پنجمین نمایشگاه ساخت ایران اشاره کرد.

مطالب مرتبط