نخستین سمپوزیم ساخت افزایشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • رویدادها

پلاگ استخوانی

 • محصولات

رونمایی از آخرین دستاوردهای شرکت امید آفرینان مهندسی آینده

 • افتخارات

نمایشگاه ساخت ایران

 • افتخارات

Micro-Fluidic kit

 • محصولات

®Soft-ink

 • محصولات

چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم

 • رویدادها

گرافن اکساید‌

 • محصولات

داربست دو ماده ایی هیدروژل

 • محصولات

Osteo-Ink

 • محصولات

ماژول های جدید شرکت امید آفرینان مهندسی آینده

 • محصولات

تکنولوژی چاپ زیستی سه بعدی

 • محصولات

"آزمایشگاه جامع پرینت زیستی سه بعدی" به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور پیوست

 • افتخارات

اختتامیه رویداد زیستی

 • رویدادها

فناوری چاپ

 • محصولات

دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

 • افتخارات

دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

 • افتخارات

دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران

 • افتخارات

داربست استخوانی با گرادیان تخلخل و رهایش کنترل شده دارو

 • محصولات

دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

 • افتخارات

کارگاه چاپگر سه بعدی زیستی در دانشگاه صنعتی شریف

 • رویدادها

کارگاه چاپگر سه بعدی زیستی (بخش اول کارگاه)

 • رویدادها

کارگاه چاپگر سه بعدی زیستی (بخش دوم کارگاه)

 • رویدادها

کارگاه چاپگر سه بعدی زیستی (بخش سوم کارگاه)

 • رویدادها

رویداد زیستی

 • رویدادها

رویداد چاپ زیستی

 • رویدادها

رویداد زیستی

 • رویدادها

دکترسرکار