بازدید دکتر سورنا ستاری ۱۴۰۰

 • افتخارات

بازدید دکتر سورنا ستاری ۱۴۰۰

 • افتخارات

پچ قلبی بر پایه جوهر آلژینات

 • افتخارات

پچ قلبی بر پایه جوهر آلژینات

 • افتخارات

پچ قلبی بر پایه جوهر آلژینات

 • افتخارات

رونمایی از آخرین دستاوردهای شرکت امید آفرینان مهندسی آینده

 • افتخارات

نمایشگاه ساخت ایران

 • افتخارات

"آزمایشگاه جامع پرینت زیستی سه بعدی" به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور پیوست

 • افتخارات

دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

 • افتخارات

دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

 • افتخارات

دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران

 • افتخارات

دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

 • افتخارات