داربست استخوانی

 • محصولات

چاپِ زیستیِ سه بعدی

 • محصولات

چالش جوهرهای زیستی

 • رویدادها

چالش جوهرهای زیستی

 • رویدادها

چالش جوهرهای زیستی

 • رویدادها

چالش جوهرهای زیستی

 • رویدادها

چاپ زیستیِ سلولی

 • محصولات

پرینت پلی کاپرولاکتون (PCL) با استفاده ازچاپگرزیستی BioFab

 • محصولات

عروق چاپ شدهِ سه بعدی با استفاده از کیت میکروفلوئیدیک

 • محصولات

چاپ زیستی داربست استخوانی با ماژول حرارتی و با استفاده از دستگاه BioFab! این داربست برای تست های مکانیکی استفاده شده است تا مطابق خواص بافت استخوان انسان باشد.

 • محصولات

چاپ زیستی PVA!

BioFabX2

 • محصولات

کارگاه چاپ زیستی سه بعدی(بخش6)

 • رویدادها

کارگاه چاپ زیستی سه بعدی(بخش2)

 • رویدادها

کارگاه چاپ زیستی سه بعدی (بخش1)

 • رویدادها

کارگاه چاپ زیستی سه بعدی(بخش5)

 • رویدادها

کارگاه چاپ زیستی سه بعدی(بخش4)

 • رویدادها

کارگاه چاپ زیستی سه بعدی (بخش 3)

 • رویدادها

پلی کاپرولاکتون

 • محصولات

داربست بایوگلس

 • محصولات

biofabx4

 • محصولات

نخستین سمپوزیم ساخت افزایشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • رویدادها

پلاگ استخوانی

 • محصولات

رونمایی از آخرین دستاوردهای شرکت امید آفرینان مهندسی آینده

 • افتخارات

نمایشگاه ساخت ایران

 • افتخارات

Micro-Fluidic kit

 • محصولات

®Soft-ink

 • محصولات

چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم

 • رویدادها

گرافن اکساید‌

 • محصولات

داربست دو ماده ایی هیدروژل

 • محصولات

Osteo-Ink

 • محصولات

ماژول های جدید شرکت امید آفرینان مهندسی آینده

 • محصولات

تکنولوژی چاپ زیستی سه بعدی

 • محصولات

"آزمایشگاه جامع پرینت زیستی سه بعدی" به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور پیوست

 • افتخارات

اختتامیه رویداد زیستی

 • رویدادها

فناوری چاپ

 • محصولات

دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

 • افتخارات