فناوری ملی چاپ سه بعدی زیستی

انواع مختلفی از مواد زمینه ای به عنوان داربست در چاپ سلولی به کار گرفته می شود که عمده این مواد پلیمرها می باشند. چاپگر پیشگام توانایی چاپ انواع مواد زمینه ای عادی و ترموپلاستیک را دارد و در این زمینه توانسته ایم با استفاده از آن طیفی از مواد موجود را با هندسه مطلوب چاپ نماییم. در این پست ها به معرفی مواد چاپ شده می پردازیم.

پلی کاپرولاکتون (PCL)

این ماده یک پلی استر زیست تخریب پذیر می باشد که دارای نقطه ذوب پایین در حدود ۶۰ درجه سانتی گراد می باشد. این ماده به دلیل خواص مکانیکی بالای خود به عنوان مواد زمینه ای داربستی مورد استفاده قرار می گیرد.

تصویر زیر نتیجه چاپ این ماده می باشد:

مطالب مرتبط