3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
در همکاری شکل گرفته توسط محققان اسپانیایی، با ترکیبی از هیدروژل ­های آلژینات و هیالورونیک­ اسید جوهری جدید برای چاپ زیستی سه بعدی ساختارهای غضروفی توسعه داده شد. به منظور تامین خواص مکانیکی مورد نیاز در این بافت، از پلیمر ترموپلاستیک پلی ­لاکتیک اسید نیز در این ساختارها استفاده شد و از قسمت هیدروژلی به منظور تامین محیطی مناسب برای دربرگیری و رشد سلول­ ها بهره گرفته شد.

 

ترکیب هیدروژل آلژینات و هیالورونیک اسید موجب ایجاد خاصیت shear thinning مورد نیاز در جوهرهای قابل چاپ گردید. چاپ این ساختارها، طی دو مرحله با استفاده از چاپگر زیستی شرکت Regemat 3D انجام شد. بدین صورت که ابتدا با استفاده از پلی لاکتیک اسید در دمای ۲۰۰ درجه سلسیوس، ساختارهایی با تخلخل ۶۰۰ میکرومتر چاپ شد. سپس، جوهر زیستی هیدروژلی حاوی سلول­ های کندروسایت در تخلخل­ های ایجاد شده چاپ شدند و به منظور ایجاد پیوندهای عرضی از کلسیم ­کلرید استفاده شد. نتایج آزمایش­ های زیستی حاکی از افزایش بیان ماکرهای مربوط به ژن­ های غضروفی و ماتریس خارج سلولی مناسب بود.
منبع:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706120300647?via%3Dihub
مطالب مرتبط