3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

یکی از تعاریف عمومی چاپ زیستی سه بعدی عبارت است از استفاده از هر نوع از فناوری برای قرار دادن سلول­ ها در محل ­های مشخص. یکی از این فناوری ها که مشمول تعریف مذکور می شود استفاده از امواج صوتی به منظور قرار دادن سلول ها در محل های مورد نظر است. به تازگی، در همکاری شکل گرفته بین محققان دانشگاه های TU Wien اتریش و استنفرد آمریکا این امکان فراهم شد تا با استفاده از فناوری چاپ زیستی صوتی، سلول­ های عصبی در ساختارهای قفسی کروی شکل قرار داده شوند. قرار دادن سلول ها در ساختارها و مکان های مشخص، امکان کنترل و مطالعه روی رفتار آن ها را به خوبی فراهم می کند.

نتایج منتشر شده از این پژوهش که در مجله Biofabrication چاپ شده است نشان داد که سلول­ ها بعد از قرارگیری در این ساختارهای کروی (buckyballs)، رشد کرده و بعد از افزایش تعداد و اتصال به یکدیگر امکان خروج از آن ها را ندارند. در این حالت امکان ایجاد اتصال بین سلول های عصبی حاضر در این ساختارها وجود دارد. در حقیقت پنجره ساختارهای buckyballs به اندازه ای طراحی شده است که سلول­ ها می توانند در آن وارد شوند. با این وجود نیز وارد کردن سلول ها در این ساختارها بسیار مشکل است که البته با تکیه به پتانسیل بالا در روش چاپ زیستی مذکور، این مساله مرتفع شده است.

در این فناوری از امواج صوتی به صورت انبرک­ های آکوستیک تعبیر می شود. بدین صورت که نوسان صوتی در سوسپانسیون سلولی موجب حرکت سلول ها می شود. در محل تقاطع این امواج، نقاطی وجود دارد که هیچ نیرویی به سلول ها در جهت حرکت آن ها وارد نمی کند و مایع کاملا ایستا است. بنابراین سلول های حاضر در تمامی سوسپانسیون سلولی به حرکت در آمده و به نقاط مورد نظر (ساختارهای buckyballs) منتقل می شوند و در طول فرایند در آنجا ثابت می مانند.

فناوری چاپ زیستی صوتی که می تواند منجر به قرارگیری سلول ها با تعداد بسیار بالا در محل های مشخص شود پتانسیل بسیار بالایی در روش ­های مهندسی بافت دارد که باید در پژوهش های آتی مورد بررسی قرار گیرد.

:منبع
https://www.news-medical.net/news/20200505/Acoustic-bioprinting-technology-helps-introduce-nerve-cells-into-spherical-cage-structure.aspx
مطالب مرتبط