3d-bio
محققان دانشگاه EPFL با همکاری پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه Utrecht توانستند یک روش نوری ابداع کنند بر پایه ی تکنیک های چاپ سه بعدی است و فقط چند ثانیه طول می کشد تا اشکال بافت پیچیده را در یک هیدروژل زیست سازگار با سلول های بنیادی ایجاد کند. سپس با افزودن سلول های اندوتلیال، بافت حاصل می تواند رگ زایی کند. در این تحقیق که نتایج آن در مجله ی Advanced Materials منتشر شده است، این روش چاپ با وضوح بالا معرفی می شود. این تکنیک مسیر مهندسی سلول متخصصان را تغییر می دهد و به آنها امکان می دهد گونه جدیدی از اندام های بایوپرینت شده و شخصی سازی شده را ایجاد کنند. این روش که چاپ زیستیِ حجمی نامیده می شود به اینصورت است که برای ایجاد بافت، لیزر را در زیر لوله در حال چرخش که دارای هیدروژل حاوی سلول بنیادی است، می تابانند. پرتو لیزر با تمرکز انرژی نور در مکان های خاص ، بافت را شکل می دهند و باعث محکم شدن ژل می شود. پس از گذشت چند ثانیه ، یک شکل پیچیده سه بعدی ظاهر می شود که در ژل معلق است. سپس برای رگ زایی در بافت ، سلول های اندوتلیال را درون ساختار قرار می دهند. محققان دانشگاه EPFL و پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه Utrecht تاکنون نمونه هایی شامل دریچه ای مشابه دریچه قلب ، مینیسک و قسمت پیچیده ای از استخوان ران را به کمک روش چاپ زیستی حجمی تهیه کرده اند. اندام های مصنوعی چاپ شده می تواند هنگام آزمایش داروهای جدید در شرایط آزمایشگاهی مفید باشد و باعث کاهش نیاز به آزمایش های درون تنی حیوانی شود.

فرآیند چاپ زیستی حجمی : A) مخزن حاوی رزین ژله ای دارای سلول و متصل به پلتفرم در حال چرخش B) شماتیک تابش نور توموگرافیک برای چاپ مدل لاله گوش C) ساختار هیدروژلی چاپ شده
منبع
مطالب مرتبط