3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی، بیماری ­های قلبی عروقی علت حدود ۳۱ درصد از مرگ­  ها، معادل ۹/۱۷ میلیون نفر در سال هستند. از طرف دیگر، قابلیت ترمیم خود به خودی بدن در بافت قلب بسیار پایین است و در اغلب موارد باید دخالت با هدف درمان صورت گیرد.

در پژوهشی که به تازگی توسط محققان فنلاندی انجام شده است، با استفاده از فناوری چاپ سه­ بعدی، یک پچ قلبی رسانا با قابلیت رهایش طولانی مدت داروها در جهت درمان سکته قلبی طراحی شده است. ­

پچ قلبی مورد نظر از نانوسلولز، پلی­پیرول (Polypyrrole) و پلی­گلیسرول سباست (Poly glycerol sebacate) تشکیل شده است و خواص مناسبی از نظر الاستیسته و رسانایی الکتریکی را ارائه داده است. در حالت بهینه این پچ دارای رسانایی الکتریکی ۳۴ mS.cm-1 و مدول الاستیک ۶۰۰ kPa بود.

کشت و رشد سلول­ های کاردیومایوسایت در طول مدت ۲۸ روز، زیست سازگاری این گرافت قلبی را تایید کرد. در طراحی این پچ قلبی، از دو داروی کورکومین و ۳i-1000 با خاصیت ضد التهابی، آنتی­اکسیدانی و ترمیم بافت قلب بعد از ایست قلب استفاده شد. تخریب طولانی مدت گرافت طراحی شده باعث جلوگیری از رهایش ناگهانی دار ها و در نتیجه رهایش در طول بیش از پنج ماه گردید که پتانسیل این پچ در درمان­ های بلند مدت را نشان می­ دهد.

منبع:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202003440
مطالب مرتبط