3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

سکته قلبی (Myocardial Infarction) یا  MI فرآیندی است که در آن ناحیه‌ای از بافت قلب از بین می‌رود و اصطلاحا به آن «نکروزه» می‌گویند. سکته قلبی که عموما ناشی از گرفتگی و انسداد رگ‌ها می‏باشد منجر به نرسیدن اکسیژن کافی به بافت‌های قلب و از بین رفتن زنده‌مانی سلول‌های قلبی می‌شود. اختلالات ایجاد شده در عملکرد الکتریکی سیستم قلبی عروقی بعد از سکته قلبی، به علت از دست رفتن وسیع سلول‌های قلبی در ناحیه آسیب دیده رخ می‌دهد. یکی از روش‌های درمانی، استفاده از پچ‌های قلبی به منظور افزایش خواص مکانیکی و بیولوژیکی بافت آسیب دیده قلب می‌باشد که با ظهور تکنیک‌های نوین در زمینه مهندسی بافت مانند چاپ زیستی به زمینه‌ای جذاب برای محققان تبدیل گشته است. چالش اصلی برای این روش، طراحی یک بستر زیست فعال با خصوصیات مناسب می‌باشد که بتواند ماتریکس خارج سلولی قلب را از لحاظ ساختار و عملکرد تقلید نماید. در این راستا، استفاده از پلیمرهای رسانا در ساختار پچ قلبی رویکردی کاملا نوین در مهندسی بافت قلب جهت ایجاد همبستگی با سلول‌های سالم موجود در اطراف موضع آسیب دیده است. در این روش امکان ترمیم سریع‌تر و موثرتر عضله قلبی آسیب دیده بر اثر سکته فراهم می‌شود.

تیمی از محققان کشورمان با استفاده از چاپگر زیستی شرکت امید آفرینان موفق به پرینت زیستی پچ قلبی بر پایه جوهر آلژینات شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که پچ پرینت شده می‌تواند کاندید مناسبی برای درمان اسکار قلبی پس از سکته باشد پچ به صورت صفحه‌ای چندلایه با منافذی به قطر ۳۰۰ میکرومتر پرینت شد. از مزایای استفاده از جوهر هیدروژلی بر پایه آلژینات می‌توان به کنترل تخلخل، چگالی، ساختار و ترکیب آن اشاره کرد. به منطور بررسی قدرت کششی، مدول الاستیسیتی، زنده‌مانی و رشد سلولی، سطح پچ با ترکیب درصدهای مختلف از دارو (۲%، ۴%، ۶% و ۸%) پوشانده شد. با توجه به نتایج، خواص مکانیکی پچ با ۶% دارو نسبت به سایر نمونه‌ها (نمونه فاقد دارو، نمونه حاوی ۲% و ۴%) بهبود یافته است در حالیکه نمونه با ۸% دارو عملکرد مکانیکی ضعیف‌تری از نمونه فاقد دارو نشان داده است. همچنین با افزایش غلظت دارو سرعت تخریب کاهش یافته است. در سنجش زنده‌مانی سلولی نیز نمونه‌ی حاوی ۶% دارو درصد زنده‌مانی بالاتری را نشان می‌دهد.

منبع:
Salimi K., Eghbali S., Jasemi A., Shokrani Foroushani R., Joneidi Yekta H., Latifi M., Saber-Samandari S., Khandan A.S.. An Artificial Soft Tissue Made of Nano-Alginate Polymer Using Bioxfab 3D Bioprinter for Treatment of Injuries . Nanochem Res, 2020; 5(2): -8. DOI: 10.22036/ncr.2020.02.00

 

مطالب مرتبط