3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
محققان کره جنوبی روشی را برای ساخت عروق خونی زیست تقلید با چاپ مستقیم سلول های عروقی و بایواینک های حاوی کلاژن و اجزای ماتریس خارج سلولی بافت عروقی ایجاد کرده اند. در این مطالعه که توسط محققان دانشگاه علم و صنعت پوهانگ کره جنوبی انجام شده است، گرَفت عروق خونی با قطر کوچک که شامل لایه های سلولی اندوتلیال و عضلانی است، به روش چاپ سه بعدی تهیه شده است که بصورت درون تنی در یک مدل موش زنده مورد آزمایش قرار گرفته است. ساختار این گرَفت های عروق، از بایواینک های ماتریس خارج سلولی مشتق شده از بافت عروقی تشکیل شده و به روش چاپ سلولی سه محوره پرینت شده است. عروق قبل از بلوغ به مدت سه هفته به عنوان گرفت برای آئورت شکمی موش کاشته شد که نتایج نشان داد همه ایمپلنت ها قابلیت ارتجاعی بسیار خوبی داشته اند. همچنین لایه اندوتلیوم بازسازی شده و سلول های عضله ای صاف ترمیم شده و یکپارچه سازی با بافت میزبان صورت گرفته است.
 روش گرَفت عروقی متداول شامل برش عروق خونی سالم و کاشت آن در جای دیگر برای بازگرداندن جریان خون یا جایگزینی رگ بیمار می شود. برای حل این مسئله ، محققان در تلاش اند عروق خونی مصنوعی را تولید کنند که بتوانند مستقیماً در بیمارانی که به آن ها احتیاج دارند پیوند بزنند. با این حال تا به امروز  توسعه عروق خونی مصنوعی که بتواند عروق طبیعی را تقلید کند، یک چالش بزرگ بوده است که نتایج این تحقیق نشان می دهند که چنین تکنیکی می تواند راه را برای تولید گرَفت عروقی سفارشی مورد استفاده در درمان بیماری های مختلف قلبی و عروقی ، هموارکند.

منبع 
مطالب مرتبط