3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

با توجه به رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری در مورد حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی، معاونت علمی و فناوری طی سال های گذشته همواره از فناوران کشور برای ساخت داخل تجهیزات وارداتی حمایت کرده‌است که در نتیجة آن، تعداد قابل توجهی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پیشرفته در کشور تولید شده‌است. از این رو به منظور کاهش وابستگی آزمایشگاه‌های داخلی به تجهیزات و مواد وارداتی و همچنین استفاده از توانمندی‌های داخلی و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در زمینه ساخت تجهیزات و تولید مواد آزمایشگاهی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون پنج دوره «نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» را در اردیبهشت ماه سالهای 92 تا 96 برگزار نموده است.
در ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده از بازدیدکنندگان چاپگرهای زیستی سه بعدی این شرکت، استقبال می نماید.
از سوم تا ششم دی ماه، در محل نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 44F(سالن خلیج فارس)، غرفه شماره 58 از دستاوردها و دستگاه های تیم 3D-Bio دیدن فرمایید.

برگزاری ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در نمایشگاه بین المللی تهران و حضور شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده در جشنواره.

ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات و و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

دعوت به بازدید از دستاوردهای شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده در ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

دعوت به بازدید از دستاوردهای شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده در ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

چاپگرهای زیستی شرکت امیدآفرینان، در نخستین روز نمایشگاه ساخت ایران، مورد استقبال اساتید و دست اندرکاران این فناوری نوین در سراسر دنیا قرار گرفت.
آقای پیتر متخصص در زمینه بیوساینس و بیواکونومیک، و آقای جیمز از وزارت علوم اوگاندا، از چاپگرهای زیستی 3DBio استقبال نمودند.
آقای میتال از هند و آقای دکتر دیب، متخصص بیومدیکال از اردن نیز تولیدات شرکت امیدآفرینان را قابل تحسین دانستند.

گفتگوی امیدآفرینان با مدعوین خارجی در نمایشگاه ساخت ایران سال 97

گفتگوی امیدآفرینان با مدعوین خارجی در نمایشگاه ساخت ایران سال 97

مطالب مرتبط