فناوری ملی چاپ سه بعدی زیستی

شرکت «امیدآفرینان مهندسی شریف» در اردیبهشت ماه سال ۹۵ طی تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی دانشگاه بهشتی، فرآیند ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی زیستی را آغاز نمود. دستگاه مورد نظر برای استفاده در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی طراحی و ساخته می شود و می تواند افق جدیدی پیش روی تحقیقات در این حوزه بگشاید و کشور را جزء، کشورهای پیشرو قرار دهد. این چاپگر «چاپگر پیشگام – G1» نامگذاری شده است.

مطالب مرتبط