فناوری ملی چاپ سه بعدی زیستی

دستگاه چاپگر پیشگام – G1 پس از طی فرآیندهای طراحی، ساخت و عیب یابی و اصلاح در دی ماه سال ۹۵ پس از ۹ ماه کار طاقت فرسا به پژوهشگاه ابن سینا تحویل گردید.

اکنون دستگاه بایست آزمونهای زیستی را پشت سر قرار دهد و قابلیت های آن در معرض آزمایش قرار گیرد. تست های استاندارد MTT، DAPI و همچنین چاپ الگوهای پیش فرض تک ماده ای و دوگانه بخشی از این آزمونها را تشکیل می دهند.

مطالب مرتبط