3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

شرکت «امیدآفرینان مهندسی شریف» محصول دیگری به نام « همزن خودکار سرنگی مواد » را مورد طراحی و ساخت قرار داد. این دستگاه به سفارش پژوهشکده آنتی بادی مونوکلنال پژوهشگاه ابن سینا طراحی و ساخته شده است و قابلیت اختلاط همزمان دو مخلوط زیستی برای رسیدن به ویسکوزیته مناسب را دارا می باشد. باید گفت این دستگاه دستاوردی از پروژه چاپگر سه بعدی زیستی به حساب می آید.

مطالب مرتبط