هر چند چاپ سه­ بعدی صنعتی به عنوان روشی جهت نمونه سازی شناخته می­شود، اما چاپ سه بعدی زیستی به عنوان راهکاری جهت تولید بافت های زنده و قابل پیوند به شمار می­رود که به زودی جایگزین بسیاری از روش های پزشکی می­شود. از این رو با انفجار این تکنولوژی، شاهد ایجاد شرکت­ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری هستیم که با اتکا به این فناوری در صدد کپی کردن بافت ها و اندام های انسانی هستند. شرکت امید آفرینان مهندسی آینده به عنوان تنها شرکت ایرانی با تسلط به تکنولوژی ساخت دستگاه چاپگر زیستی، روش های اختصاصی چاپ، توسعه جوهرهای زیستی، فراهم آوری امکانات کشت و آزمون نمونه­ های سلولی آماده ارائه خدمت به شرکت­های فناور و مراکز تحقیقاتی می باشد.

شما می توانید از طریق فرم زیر جهت ارائه این خدمات درخواست نمایید.