3d-bio
یک موضوع اساسی در مهندسی بافت این است که عملکرد بافت بازسازی شده دقیقا مشابه بافت طبیعی بدن باشد. روش ­هایی که بر پایه­ ی داربست هستند در تلاشند که با تغییر در ریزساختارهای سطحی سازه ­ی سه بعدی، جهت­ گیری سلول­ ها بر روی داربست را هدایت کنند تا از این طریق فعالیت ­های سلولی از جمله چسبندگی، تکثیر و رشد سلول بهبود یابد. به عنوان مثال در تحقیقی که در دانشگاه کارولینای شمالی انجام شد، با استفاده از پرینت سه بعدی آلژینات/سلول­ به کمک امواج مافوق صوت، منیسک زانوی مصنوعی ساخته شد که جهت گیری سلول­ ها شباهت زیادی به منیسک زانوی طبیعی بیمار دارد.
این تیم تحقیقاتی یک محفظه­ ی مافوق صوت ساختند که به امواج مافوق صوت اجازه می­دهد تا جایی که بیوپرینتر در حال پرینت سلول­ های زنده است بروند و موجب جهت­ گیری سلول ­های درحال پرینت شوند. این امواج در یک جهت حرکت می کنند و به منبع برمی ­گردند و امواج مافوق صوتِ ایستاده تولید می ­کنند. نکته­ ی قابل توجه این تحقیق این است که با کنترل کردن مشخصه­ های موج مافوق صوت، می­توان جهت­ گیری سلول ها را کنترل کرد. در شکل زیر می­توان تاثیر امواج مافوق صوت بر روی جهت­ گیری سلول­ ها در منیسک مصنوعی ساخته شده در این تحقیق را مشاهده کرد. برتری دیگر این روش نسبتاً اقتصادی و به صرفه بودن آن است.

پرینت بایواینک آلژینات haSC وتصویر مینیسک پرینت شده و تصاویر فلوئورسنت از ۴ منطقه متفاوت ازنظر جهت گیری سلولی
منبع
مطالب مرتبط