3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده با همکاری دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاری زنگ پژوهش و فناوری در دانشکده مکانیک این دانشگاه نمود.

بخش های ارائه شده در این کارگاه به شرح ذیل میباشد :
  • معرفی تکنولوژی چاپ زیستی
  • کاربرد چاپ زیستی درمهندسی بافت
  • معرفی جوهرهای زیستی و ویژگی های آن ها
  • معرفی دستگاه های چاپگر زیستی سری biofabx2 وbiofabx4 و ویژگی های آن
  • آموزش نحوه آماده سازی مدل برای چاپ با دستگاه
  • آموزش آماده سازی دو نوع جوهر زیستی برای چاپ
  • چاپ جوهرهای زیستی توسط چاپگرزیستی
    هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی دانشجویان و اساتید با فناوری چاپ زیستی سه بعدی و کاربردهای آن بوده است.
مطالب مرتبط