3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده به عنوان اولین ارائه دهنده تجاری چاپگرهای سه بعدی زیستی با همکاری دانشگاه تهران نخستین کارگاه چاپ زیستی را برگزار نمود. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی بیشتر دانشجویان و پژوهشگران با تکنولوژی چاپ زیستی و جوهرهای زیستی بوده است. شرکت کنندگان در این کارگاه توانستند برای نخستین بار با تنها بایوپرینتر چهارماده ای کشور با نام تجاری BioFabX4 کار کرده و با ویژگی های آن آشنا شوند.
این کارگاه ۱۲ اردیبهشت ماه در ساختمان گروه زیست فناوری دانشگاه تهران برگزار گردید.
محور های مطرح شده در این کارگاه عبارتند از:
۱- مقدمه و معرفی دستگاه چاپ زیستی سه بعدی
۲- کاربرد های چاپ زیستی در مهندسی بافت
۳- کاربرد چاپگرهای زیستی در ساخت organ-on-chip
۴- معرفی جوهرهای زیستی بکاررفته در تکنولوژی چاپ زیستی
۵- آموزش و آماده سازی جوهرهای زیستی برای چاپ
۶- آموزش نحوه آماده سازی مدل برای چاپ با چاپگرهای زیستی
۷- آموزش نحوه پرینت با استفاد از دستگاه های BioFabX2 و BioFabX4 و پرینت عملی یک نمونه تک ماده
۸- آماده سازی جوهر زیستی و پرینتر جهت چاپ یک مدل دو ماده ای

در این کارگاه تعدادی از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه از دانشگاه های سراسر ایران شرکت داشتتند.
مطالب مرتبط