3d-bio
عارضه چهارگانه فالوت (Tetralogy of Fallot) یکی از انواع گرفتگی های سرخرگ مربوط به ریه است که نیاز به مداخله ­های گوناگون پزشکی دارد. در این پژوهش، پلتفرم درون آزمایشگاهی (in vitro) از طریق چاپ زیستی سه ­بعدی مختص بیمار طراحی شد که امکان استفاده برای آموزش تیم­ های جراحی را فراهم می­کند. همچنین از این پلتفرم می ­توان برای توسعه داروها و درمان ­های مربوط به این عارضه استفاده کرد.

مدل­ های سه بعدی رگ ­ها از طریق استفاده از اسکن ­های گرفته شده از بدن بیمار با استفاده از آنژیوگرافی دورانی سه بعدی و توموگرافی کامپیوتری ساخته شدند. سپس، مدل ­های مورد نظر ابتدا با استفاده از رزین ­های زیست­ سازگار و در قدم بعد با استفاده از ژلاتین متااکریلات به منظور شبیه­ سازی شبکه رگی کودکان چاپ شد. مدل­ های چاپ شده به منظور مطالعه امکان ایجاد اتصال خارج رگی با استفاده از کتتر بین رگ ریوی مسدود شده و سرخرگ مجاور مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از ایجاد این مسیر، جریان جاری شده در ساختارهای چاپ شده با استفاده از آنژیوگرافی اشعه ایکس به نمایش درآمدند. در نهایت، با استفاده از مدل ­سازی دینامیکی به آنالیز جریان ایجاد شده در این کانال پرداخته شد.
در این پژوهش، قابلیت منحصر به فرد چاپ زیستی سه ­بعدی به منظور توسعه تکنیک­ های جدید در ایجاد جریان خون در رگ ­های مسدود شده نشان داده شد. با استفاده از فناوری ساخت افزایشی می ­توان به توسعه بسیاری از مدل­ های بیماری ­ها و روش های درمان آن­ ها اقدام کرد.

منبع:

http://www.emoryhealthsciblog.com/category/heart-category/

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.119.014490

مطالب مرتبط