3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
فنـاوری ميکروفلوئیدیک یکـی از فناوری ­های نوظهور با كاربردهـای گسـترده در بخش ­هـای تحقيقاتـی و درمانـی در حوزه زیست ­شناسـی و پزشـکی است. از مزیت­ های متمایزکننده این فناوری می­توان به كاهـش هزینه و زمـان انجام آزمایـش ­ها و همچنین اجرای تعداد بالای آزمایش ­ها اشاره کرد.
 با توجه به مزایای مذکور، توسعه و استفاده از تراشه های میکروفلوئیدیکی به سرعت در حال افزایش می باشد. در سامانه ­های میکروفلوئیدیک، مقادير بسیار کمی از نمونه های آزمايش مورد نیاز است که اين امر می تواند هزينه ­ها را تا حد زيادی کاهش دهد و در صورت محدوديت نمونه (مانند بسیاری از آزمايش های مولکولی)، مشکلی ايجاد نشود. همچنین، جداسازی و تشخیص در اين سامانه ­ها  با حساسیت و قدرت تفکیک بالایی صورت می ­گیرد و برای انجام آزمایش زمان بسیار کمتری مورد نیاز است. یکی از دیگر از مزایای استفاده از تراشه­ های میکروفلوئیدیک،کاهش دخالت نیروی انسانی در روند آزمایش است که می تواند میزان آلودگی و ایجاد خطا را کاهش دهد. یکی از جدیدترین کاربردهای این تراشه­ ها ساخت بافت و ارگان­ ها روی تراشه (Organ on a chip) میباشد. استفاده از این تراشه ­ها انجام بسیاری از آزمایش ­ها را ساده ­تر، کم هزینه ­تر و سریع ­تر می ­کند و همچنین موجب کاهش استفاده از نمونه ­های حیوانی به دلیل امکان رشد چندین رده سلولی و همچنین قسمت­ هایی از بدن بر روی این ترشه­ ها می ­شود.
تا به حال، روش ­های گوناگونی برای ایجاد این تراشه­ ها مطرح شده است که یکی از آن­ ها استفاده از فناوری چاپ سه ­بعدی می ­باشد. به تازگی، محققان شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده با استفاده از جوهر فداشونده  و چند ماده دیگر قادر به ایجاد این تراشه ­ها شده­ اند که تصاویری از آن در قسمت زیر قابل مشاهده است. همچنین این شرکت با ارائه کیتی با نام “Micro-Fluidic Kit” این امکان را فراهم ساخته است که شما با استفاده از چاپگر زیستی خود به طراحی تراشه مورد نیاز خود بپردازید.

 

 

مطالب مرتبط