فناوری ملی چاپ سه بعدی زیستی

 

شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده در مجموعه تیم های برنامه تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی شریف قرار گرفت…

می توانید از لینک زیر ما را دنبال کنید…

امید آفرینان در برنامه تجاری سازی شریف

مطالب مرتبط