3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

با مساعدت کمیته برگزاری نمایشگاه ساخت ایران، فردا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، سیستم ثبت پیش فاکتور مجددا فعال خواهد شد، لذا از تمامی علاقمندان به استفاده از حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(حمایت ۳۵ درصدی) تقاضا می شود تا شماره ملی و آدرس ایمیل خود را به ادمین کانال bio3D@ یا به ایمیل شرکت امیدآفرینان به آدرس info@3d-bio.ir ارسال نمایند.

مطالب مرتبط